Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

Das van de Vereniging

das

U bent in de Kroonorde of in de Leopold II Orde onderscheiden en u bent er ,terecht, fier op !
Draag uw kleuren !

Deze dassen zijn ter beschikking
Das = 30,00 €
Verpakking en portkosten = 5€
Om uw bestelling te plaatsen vragen wij u 35,00 € te storten met als referte "Das van Kroonorde " of "Das van Leopold II Orde "
op rekening BE56 0682 4806 4288 van SOCOL II
- jourdan plein 14 / 1 - 1040 Brussel


Medaille van de Vereniging

Ter gelegendheid van ons 80 jaar bestaan (2015) werd een medaille verwezenlijkt
Het eerste exemplaar werd aan zijne majesteit Koning Filip aangeboden op 09 september 2015

medaille

Deze medaille kan exclusief door de leden aangeworven worden Een gepersonnaliseerde gravuur is mogelijk.
medaille = 30,00€
Een gepersonnaliseerde gravuur = 12,00€
Verpakking en portkosten = 5€
Om uw bestelling te plaatsen vragen wij u 35-€ of 47,00€ te storten
als referte "medaillon met gravure " of "medaillon zonder gravure",
op rekening BE56 0682 4806 4288 van SOCOL II
- Place Jourdan 14 / 1 - 1040 Bruxelles

Mondmaskers in stof

Voor elk verkocht exemplaar komt er € 1 naar onze vereniging .
onze kas zal daar blij mee zijn

U kan ze bestellen via
email: wijnen francois@gmail.com
met verrwijzijng naar de Kroonorde en naar de Orde van Leopold II
prijs = € 7 per stuk + € 2,5 verzendingskosten

lgsoco